Betöltés...

Beszéd írás Studió

Imformációk

Működési leírás, általános szabályok, szerződési feltételek

Szolgáltatási feltételek

A beszéd írás egy nagyon egyedi tudomány. Nem mérhető. Eredménye csak a beszéd elhangzása után vonható le a hallgatóság reakciójából. Az elkészült beszéd elolvasásakor tetszhet, vagy hidegen hagyhatja az olvasót. Az is megtörténhet, hogy a megrendelőnek nem tetszik, de felolvasásakor a hallgatóságnak nagyon is elnyeri a tetszését.
Tapasztalatainkból tudjuk, hogy adott beszéd típusok hallgatóságának milyen az átlag ízlése. A megrendelés adataiból és írásbeli, szóbeli egyeztetésekből megismerjük a megrendelő egyéni kívánságait. Ezek alapján dolgozunk.

Mi addig nem adunk ki a kezünkből beszédet, amíg mi nem vagyunk elégedettek vele. Reméljük megrendelőnknek is elnyeri tetszését. Amennyiben mégis módosítani szeretne részleteken, akkor csiszolunk rajta.
Kisebb módosítást, átírást legfeljebb 2 alkalommal kérhet! Teljes újraírásra nem kerülhet sor, ezért kérjük az előzetes egyeztetések alkalmával pontosan határozza meg az igényeit!

Szolgáltatásainkat tartalmi mennyiség kategóriákra bontottuk. Ezáltal rögzített árakkal tudunk dolgozni, amelyre semmilyen egyéb költség nem rakódik. A beszéd kategóriáink leírásánál részletezzük a méret határokat és hogy milyen típusú beszédek általában mekkora méretben íródnak. Ettől természetes el lehet térni, ez csak tájékoztatásra szolgál. Minden típusú beszéd árát a tartalmi mennyisége határozza meg. Ön dönti el milyen hosszú beszédet szeretne mondani, ennek alapján rendelje meg az adott kategóriájú szolgáltatást.

A kategóriák tartalmi mennyisége a hivatalos iratok formai követelményei szerinti betű és sor méretben van meghatározva. (betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12pt, margó: bal = 2,5 cm, jobb = 1,5 cm, sorköz: szimpla)

A szolgáltatásunk megrendelésével elfogadja a szolgáltatás feltételeit. Amennyiben a beszéd szövegét továbbítottuk megrendelő részére, abban az esetben a szolgáltatást teljesítettnek tekintjük. - Az elkészült beszéd véleményezése szubjektív. A tudásunkat, tapasztalatunkat, időnket ráfordítottuk, az átadott beszéd felhasználásának módjára befolyással nem rendelkezünk.
A szolgáltatás díját semmilyen esetben nem áll módunkban visszatéríteni. Kérjük ezt vegyék figyelembe!

Megrendelés menete

A rendelési feltételek az általános szerződési feltételek részben olvashatók. A szolgáltatásaink díjai az árak részen találhatók.

 1. Válogasson beszéd kategóriáink közül
 2. Az árak részen válasszon ajánlatot és kattintson a hozzátartozó "Megrendelés" gombra
 3. Töltse ki a megrendelő lapot és küldje el részünkre
 4. A megrendelés elküldése után perceken belül kap egy visszaigazoló e-mailt, hogy megrendelését fogadtuk. Ha a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg 24 órán belül, akkor nézze meg a spam mappában, hátha odatette a levelező programja; ha ott sem találja, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot
 5. Email útján vagy telefonos egyeztetéssel pontosítjuk a személyes igényeket
 6. Hamarosan küldünk egy árbekérő dokumentumot, ami alapján a szolgáltatás díját átutalja a vállalkozás számlájára. Az utalás közlemény rovatába tüntesse fel a nevét és a megrendelés számát
 7. Megírjuk a beszédet.
 8. Ha szükséges, kérésre még módosítunk rajta

Az elkészült beszédet 1-5 munkanapon belül Adobe Reader© PDF formátumban emailben továbbítjuk.

Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben megrendelője kíván lenni szolgáltatásunknak, illetve aktív felhasználója oldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve! Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza.

A weboldalunkon történő megrendelés fizetési kötelezettséggel jár!
Amennyiben - kivételes esetekben - a megrendelés nem a weboldalunkon keresztül történik, abban az esetben is a jelen szerződési feltételek mérvadóak és a szolgáltatás összegének vagy annak részletének átutalásával válik a megrendelő által elfogadottá és fizetési kötelezettség érvényűvé.

A megrendelési és átadási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.
Cégünk nem üzemeltet irodát, csak weboldalunkon keresztül tud rendelni! Az elérhetőségben megadott cím csak levelezési címként szolgál.


Árak

A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak bruttó összegek.


Teljesítési idő

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje 1-5 munkanap.


Rendelési információk

Rendelési információk részletesen a megrendelés menete részben találhatók.


Fizetési módok

 • Banki átutalás
 • PayPal

Fizetési határidő

 • 3 munkanap

Felelősség

A weboldalunk használata feltételezi az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget azért a kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás során, vagy amiatt következett be. Az Ön felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatokat a behatolóktól. A weboldal üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
Megrendelését csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a regisztrációkor, illetve a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal töltötte ki. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért felelősséget nem vállalunk.
A megrendelt dokumentumokban szereplő adatokat a megrendelő szolgáltatja részünkre; azok valóságnak megfelelő voltáért felelősséget nem vállalunk.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó ismertető, leírás pontatlanságából eredő károkért felelősséget nem vállalunk.


Szerzői jogok

Az beszed-iras.hu honlap oldalain található tartalmat - szöveg, kép, sablon, oldalszerkezet, forráskód, stb. - szerzői jog védi, az beszed-iras.hu szellemi tulajdona. Bármelyik részének, vagy részletének felhasználása csak az beszed-iras.hu írásos hozzájárulásával engedélyezett.
A szerzői jogról az 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben bármely tartalmat vagy annak részét szeretné felhasználni, az info@beszed-iras.hu címre küldött emailben kérheti.


Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A honlap oldalainak böngészésével, megrendelésének rögzítésével, továbbá az info@beszed-iras.hu email címre küldött levél által elfogadja az beszed-iras.hu általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

Adatvédelem

Az beszed-iras.hu oldal üzemeltetője kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, melyek különösen:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1998. évi személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Adatkezelési alapfogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenülvagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat: az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


Személyes adat akkor kezelhető, ha
– ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
– azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.


Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli. Különleges adatokat az beszed-iras.hu oldal üzemeltetője semmilyen körülmények között nem kér be és nem tart nyilván.


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.


A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatokat az érintett előzetes és határozott hozzájárulása nélkül az beszed-iras.hu oldal üzemeltetője nem szolgáltat ki harmadik félnek.


Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózat vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.


A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


Az adatok módosítását és törlését az info@beszed-iras.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.


Süti kezelés

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.
(wikipedia)

Európai cookie-törvény és a kötelező tájékoztatás
2015. október 1-től az EU-s jogszabályokhoz igazodva a magyarországi weboldalakon is kötelező a látogató beleegyezését kérni, ha a weboldal cookie-kat helyez el a látogató gépén.
A 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §[1] alapján általánosan elmondható, hogy ha a weboldal cookie-kban tárol látogatói adatokat – például Google Analyticsszel követi a felhasználó böngészését, hogy abból később anonim statisztikákat tudjon készíteni, webshopkosár vagy bejelentkezés van rajta –, akkor fel kell hívni rá a felhasználó figyelmét, hogy sütiket kap a gépére.

Weboldalunkon a süti használat célja a látogatók böngészési élményének fokozása, a gyorsabb oldalbetöltés.

Böngészés folyamán semmilyen személyes adatot nem kérünk és nem tárolunk szervereinken.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Információ